Het wetenschappelijk onderwijs moet in deze toch al moeilijke tijd alle zeilen bijzetten om te kunnen blijven voldoen aan de hoge wetenschappelijke standaard die wij in Nederland gewoon zijn gaan vinden. Hoe mooi ook, de 8,5 miljard euro extra die is toegezegd, biedt alleen tijdelijke middelen en gaat voorbij aan de structurele problemen van het onderwijs binnen de wetenschap. Jonge wetenschappers krijgen nu verlengde tijdelijke contracten. Dat moet anders in een land dat zijn kenniseconomie op peil wenst te houden.

Gedegen wetenschappelijk onderwijs behoeft extra structurele investeringen en een visie op de lange termijn. Alleen zo kan Nederland de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs op de universiteiten handhaven. Daar pleit CNV voor en deze boodschap dragen wij ook uit in onze campagne “Waarderen is investeren” voor alle professionals in de publieke sector. Deze boodschap wordt kracht bijgezet in de gezamenlijke campagne Normaal Academisch Peil en de alarmdag op 6 april. CNV staat pal voor onze achterban en ondersteunt deze actie dan ook van harte!