De Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste belangenbehartiger van het onderwijspersoneel in Nederland, is solidair met de actie Normaal Academisch Peil op 6 april:

Ruim 40 procent van het wetenschappelijke personeel in Nederland werkt op tijdelijke contracten en gemiddeld werken wetenschappers zo’n tien tot vijftien uur onbetaald per week over. Promovendi en postdocs doen dat om de concurrentie te overtroeven of op zijn minst te evenaren: de druk om te presteren is onverminderd hoog. Ook universitair docenten zonder onderzoeksaanstelling voelen de noodzaak om onderzoeksprestaties te leveren, omdat ze, menen ze, anders geen enkel uitzicht hebben op een volgend contract. Het aanbieden van tijdelijke contracten verhoogt de werkdruk en belemmert carrièremogelijkheden. Daarnaast moet het wetenschappelijk onderwijs minder afhankelijk worden van tijdelijke projectfinanciering, want de dalende kans op het verkrijgen van onderzoeksgeld heeft geleid tot hyperconcurrentie onder wetenschappers: allemaal proberen ze een beurs te bemachtigen. Wetenschappers zijn ontzettend veel tijd kwijt aan het aanvragen van onderzoeksgeld en maken steeds minder kans op het bemachtigen van dat geld. Ook moet de financiering worden aangepast op de studentaantallen. Hierdoor kan er meer fundamenteel onderzoek worden verricht en kan de gewenste verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek in ere worden hersteld. In 2025 moet er volgens de AOb 4500 fte aan extra vaste banen zijn gerealiseerd op universiteiten.

De politiek moet dus meer investeren in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zonder deze investeringen dreigen wetenschappers te bezwijken onder de torenhoge werkdruk en het structureel onbetaald overwerken. Kortom, op naar een Normaal Academisch Peil.