Op de vraag of wetenschap en onderwijs zijn passie is, geeft Wouter aan: “Absoluut. Dit werk is mijn passie. Ik geniet van de afwisseling tussen onderwijs en onderzoek doen. Ik vind het leuk om de vooruitgang bij studenten te zien. Als docent kun je echt een verschil maken in hun ontwikkeling.” Ondanks de voldoening die hij uit zijn werk haalt, signaleert Wouter zorgelijke ontwikkelingen. “De structurele onderfinanciering uit zich in het onderwijs en in het onderzoek, en heeft effecten op de studenten en de wetenschappelijke staf. Het aantal studenten aan onze opleiding vertienvoudigde. Tegelijkertijd zijn de middelen niet toegenomen. Ook levert het systeem van onderzoeksfinanciering veel stress op. De promotieplekken en beurzen zijn schaars. Om deze te behalen moet je structureel overwerken, terwijl de kans op het verwerven van een beurs heel erg klein is. Dit uit zich in veel burn-outklachten en uitval.”

Bijdrage per student omhoog
Wouter is duidelijk over wat er nodig is om de problematiek aan te pakken. “We hebben meer middelen voor het onderwijs nodig. De bijdrage per student moet vanuit de overheid omhoog. Ook vind ik het belangrijk dat er meer aandacht voor de mentale gezondheid van de wetenschappelijke staf en studenten komt. Tenslotte vind ik dat het systeem van onderzoeksfinanciering op de schop moet.”

Meerwaarde van wetenschap en academisch onderwijs
“Het belangrijkste dat we studenten aanleren is een kritisch-analytische houding. We vragen hen om informatie uit bijvoorbeeld het nieuws met een kritische blik te analyseren en om zelf kritische stukken te schrijven. Voor dit soort capaciteiten is juist individuele aandacht van docenten nodig. Vroeger kreeg je uitgebreide feedback op een paper en nu slechts een rubriekje met een beknopte toelichting over een beoordelingspunt. Mijn onderzoeksgebied heeft een duidelijke meerwaarde voor de samenleving. Het aantal democratieën in de wereld neemt af. We zien toenemende polarisatie en nepnieuws. Om dit te bestrijden komen de capaciteiten die we onze studenten aanleren, van pas. De meerwaarde van ons vak is misschien minder tastbaar in vergelijking met een jurist of arts. Maar we zien dat onze studenten op allerlei plekken terecht komen, waar die vaardigheden van cruciaal belang zijn.