Passie is een rode draad binnen de wetenschappelijke carrière van Rens: “Mijn vak geeft op korte én lange termijn voldoening. Het contact met studenten geeft directe voldoening. Als je ziet dat ingewikkelde materie bij studenten aanslaat, zij het begrijpen en de vonk voor het vakgebied overslaat, dat is misschien wel het mooiste wat er is. Aan de andere kant krijg ik veel voldoening van nieuwe dingen uitzoeken en ontdekken. Wanneer je voor het eerst een oud manuscript tegenkomt of een betere methode om automatisch taal te analyseren ontwikkelt.”

Disbalans tussen onderwijs en onderzoek
Tegelijkertijd staat het academisch onderwijs onder druk. Rens: “De structurele onderfinanciering speelt al langer. WOinActie rekende al in 2018 uit dat het academisch onderwijs structureel 1,15 miljard euro nodig heeft. De normuren (het aantal uren voor het voorbereiden en geven van een vak) werden langzaamaan steeds minder. De relatie tussen onderwijs en onderzoek is uit balans geraakt. De bezuinigingen volgden elkaar in een aantal jaren op. Het academisch onderwijs komt handen tekort. Met als gevolg dat de werkdruk ongezond hoog ligt.”

Zo snel mogelijk structurele financiering
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bracht consultancybureau PWC recent een rapport uit waarin werd aangegeven dat het universitair onderwijs structureel 1,1 miljard euro tekort komt. Rens: “Dat is erkenning. Nu is de politiek aan zet, los zo snel mogelijk de structurele onderfinanciering op. Collega’s maken onderling de wrange grap dat we een rekening moeten sturen voor de afgelopen twintig jaar dat we overgewerkt hebben. Er is sprake van achterstallig onderhoud.”

De volgende generatie in een kennissamenleving
“Op de universiteiten leiden we de volgende generatie artsen, advocaten, journalisten, ingenieus, rechters, maar ook leraren op. Deze mensen zijn van essentieel belang in een kennissamenleving. Ook leren we de studenten aan om zich kritisch op te stellen. Dat is goed voor de democratie. We vragen hen om maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen te volgen. Wat gebeurt er op dit moment? Kunnen we dit wetenschappelijk weerleggen? Zo ontstaat er geen land van jaknikkers.”