Afgelopen decennia is de financiële steun vanuit de overheid structureel achtergebleven ondanks de forse stijging van het aantal studenten. "Op deze manier kunnen universiteiten hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun medewerkers en de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek niet langer nakomen", aldus de voorzitter. Daarom trekken alle universiteiten ook gezamenlijk op om Den Haag duidelijk te maken dat het zo niet langer kan.

Duisenberg merkt met name dat de docenten hieronder lijden: "Er is een enorme groei van studenten. Enerzijds is dit natuurlijk positief, anderzijds is de druk op het onderwijspersoneel hierdoor flink toegenomen. Docenten moeten meer studenten begeleiden in dezelfde tijd. Dat gaat niet. Daardoor is er ook geen ruimte meer om onderzoek te doen of nieuw onderzoek aan te vragen. Met name het wetenschappelijk onderzoek is avonduren werk geworden."

In zijn functie bij de VSNU spreekt Pieter Duisenberg ook veel studenten. Duisenberg: "De docenten werken zich uit de naad om de studenten het onderwijs te geven dat zij verdienen. Het water staat hen aan de lippen. Daar merkt de student op dit moment nog niet heel veel van, maar op lange termijn zullen ook zij hier de dupe van worden. Denk daarbij niet alleen aan de begeleiding, maar ook aan de verslechterde en beperkte faciliteiten zoals de universiteitsbibliotheek en laboratoria. Dat is een grote zorg, want goed wetenschappelijk onderwijs is voor de hele samenleving van belang."

Grensverleggend onderzoek
"Kwalitatief hoogwaardig grensverleggend onderzoek heb je nodig als je de grote maatschappelijke vraagstukken van nu wil oplossen", zegt Duisenberg. "Een van mijn favoriete start-ups is Mosa Meat. Zij maken hamburgers van kweekvlees. Dat komt voort uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek vanuit meerdere universiteiten. Zij leveren een wereldwijde bijdrage voor toekomstige crises rondom voedseltekorten. Maar denk ook aan het Janssen-vaccin dat in Leiden werd ontwikkeld. Het wetenschappelijk fundament ligt aan de basis van dit soort oplossingen. En zo moeten we dus investeren in de studenten van nu om de uitdagingen van morgen aan te kunnen pakken."

Normaal Academisch Peil
Pieter Duisenberg wil terug naar een Normaal Academisch Peil: "Het Normaal Academisch Peil staat voor mij voor een kwalitatief hoog onderwijs en onderzoek. Jongeren moeten onderwijs kunnen genieten waarbij je niet alleen kennis op doet, maar ook leert problemen te analyseren en samen leert te werken met anderen in een samenleving. Studenten en medewerkers moeten de ruimte hebben voor hun talent. Op de universiteit leer je denklijnen onderscheiden en lopen onderzoek en onderwijs door elkaar heen. We bieden onze jongeren daarmee de best mogelijke bagage om na het afstuderen een positieve impact op de samenleving te kunnen maken. Zowel nationaal als internationaal."