Het plezier in het bedrijven van wetenschap is vaak tweeledig, vertelt Linda: “Ik ben een nieuwsgierig persoon. Politieke communicatie heeft me altijd gefascineerd. Elk facet van onderzoek doen naar het onderwerp vind ik interessant. Daarnaast vind ik het lesgeven fantastisch. Het is heel leuk om jonge mensen op weg te helpen en te inspireren. Je krijgt er veel voor terug. Maar het academisch onderwijs staat door structurele onderfinanciering onder druk. De combinatie van de marktwerking in het onderwijs en de structurele onderfinanciering leidt tot zorgwekkende toestanden.”

Vechten tegen de bierkaai
“De werkdruk binnen het academisch onderwijs ligt hoog, te hoog. Onderzoek wordt overgewaardeerd, omdat daar veel geld en prestige mee te behalen valt”, vertelt Linda. “We zijn erg afhankelijk van externe financiering, waardoor de nadruk op publiceren ligt. Vaste contracten zijn binnen het wetenschappelijk onderwijs schaars. Het binnenhalen van beurzen vergroot de kans op een vast contract, maar is geen garantie. Er is daarom veel interne concurrentie en dit werkt demotiverend. Tegelijkertijd is de belasting in het onderwijs hoog. De hoge werkdruk in combinatie met de onzekerheid zorgt ervoor dat mensen het op de lange termijn niet gaan volhouden.”

Streven naar een balans
Wat is er nodig om dit te veranderen? “Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet streven naar een balans. Ik zie dat de verhouding tussen onderzoek en onderwijs steeds meer uit de pas loopt. Ik denk dat het goed is dat zo veel mogelijk docenten zowel onderzoek doen als les geven. De juniordocenten die in de eerste jaren veel lesgeven, verrichten heel goed werk. Maar feit is wel dat als er niets verandert, het aantal contacturen dat studenten met onderzoekende docenten hebben, alleen maar afneemt. Ook is de structurele financiering nodig, omdat dit kleinere groepen, meer individuele aandacht aan studenten en vaste contracten mogelijk maakt. Deze zijn ook van belang voor de continuïteit in het onderwijs. Nu gaat erg veel tijd verloren aan het steeds opnieuw inwerken van nieuwe docenten, die wel dezelfde vakken geven. Als er niets verandert, gaan wetenschappers en ondersteunend personeel eraan onderdoor.”

Steunend op een lange traditie van kennisopbouw
“De meerwaarde van het academisch onderwijs is dat we onze studenten een kritische en onderzoekende houding aan leren. We proberen hen de publieke waarde van wetenschap mee te geven. Wetenschappers en alumni kunnen door de opgedane kennis een bijdrage aan het publieke debat leveren. We steunen op een lange traditie van onderzoek en kennisopbouw.”