Een rode draad in de ervaringsverhalen van wetenschappelijke staf is het plezier in hun vak. “Ik haal veel voldoening uit de combinatie onderzoek en onderwijs. Het is uitdagend en het houdt me scherp. Het is leuk om studenten te enthousiasmeren en te inspireren en hun ontwikkeling mee te maken. Onderzoek geeft me veel voldoening, omdat je met veel aandacht en secuurheid een vraagstuk onderzoekt. Zo lever je een bijdrage aan duiding van een probleem. Maar onderzoek doen en onderwijs geven wordt steeds moeilijker door de structurele onderfinanciering. Op papier besteed ik slechts 10 procent van mijn contract aan onderwijs. In de werkelijkheid ligt het aantal uren vele malen hoger. Mijn collega’s en ik werken vele uren onbetaald. Dat is in feite gewoon uitbuiting en zorgt voor veel druk en mentale klachten onder docenten en onderzoekers. Dit is niet vol te houden. Het systeem en de financiering moet echt anders.”

Geen kortstondige injectie
Om de kwaliteit van het onderwijs te beschermen, moet de politiek investeren volgens Laura. “We moeten naar een structurele oplossing. Ik sluit me aan bij WOinActie. Een kortstondige injectie is niet genoeg. Als we mee willen blijven doen met goed onderzoek op wereldniveau en hoogwaardig onderwijs geven, dan moet de overheid structureel 1,1 miljard euro in het academisch onderwijs investeren. Ook pleit ik voor andere maatregelen. Geef mensen posities waar ze onderwijs en onderzoek in kunnen combineren. Onderwijs moet in de waardering meetellen en niet alleen onderzoek. Het systeem van onderzoeksfinanciering leidt tot verregaande competitie en veel stress en moet daarom ook heroverwogen worden.”

De toekomst op een zo goed mogelijke manier vormgeven
Het belang van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is groot. “De jongere generatie moet de toekomst op een zo goed mogelijke manier vormgeven. Door een kritisch-analytische houding te stimuleren proberen wij hen die handvatten te geven. Want hoe wordt de samenleving beter? Hoe gaan we seksisme en racisme tegen? Hoe ontwikkelen we medicijnen om bepaalde ziektes te genezen? Hoe ontwikkelen we technologie om fraude te detecteren? Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs verbreedt niet alleen perspectieven, maar biedt ook effectieve oplossingen. Op die manier kunnen we goede interventies voor sociaal-maatschappelijke problemen plegen. Maar voor goed onderzoek en onderwijs is wel geld nodig.”

Laura werd door NHnieuws over de alarmdag en de structurele onderfinanciering geïnterviewd. Beluister het fragment hier terug (minuut 47-54).