Bert Weckhuysen haalt het meeste plezier uit zijn werk als hij studenten ziet floreren:

‘Wij zijn mensen die gekozen hebben voor dit vak omdat wij gepassioneerd zijn om de volgende generatie op te leiden en nieuwe verfrissende ideeën een platform te bieden. Helaas begint het plezier waar je het voor doet door de structurele onderfinanciering in het wetenschappelijk langzaam af te nemen. Door de hoge werkdruk is de motivatie soms moeilijker op te brengen. Nederland kent een groot menselijk kapitaal wat ons tot kennisland maakt. Op veel vlakken lopen we wetenschappelijk en technologisch voorop. Daar moeten we in blijven investeren. Juist voor die volgende generaties die het straks moeten gaan doen.’

‘Door de onderfinanciering dreigen we veel talent kwijt te raken’, vertelt Bert. ‘We kampen met grote werkdruk. Dat is nu al voelbaar, maar zal ook op de lange termijn grote gevolgen hebben. Het werkplezier en de ruimte voor inspiratie én creatie zal verder eroderen, waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt om te gaan werken in de wetenschap. Ik ben iemand die nu begin vijftig is en carrière heeft gemaakt, maar de jonge mensen rondom mij moeten in een soort rat race proberen van het ene naar het andere te schakelen. Het binnenhalen van een grant kan een wetenschappelijke carrière maken of breken. Wanneer er een onredelijke lage toekenning is van grants, wordt de wetenschap een soort loterij. Dan heeft het al snel niets meer te maken met kwaliteit. Nu worden er veel kwalitatief hoge ideeën afgewezen omwille van schaarste.’

Bert Weckhuysen pleit voor een rolling-grantfonds om de uitdagingen in het hoger onderwijs te ondervangen: ‘Twintig jaar geleden hadden wij nog middelen waarmee je je eigen ideeën mocht uitwerken en onderzoeken. Die ruimte is belangrijk en geeft continuïteit in onderzoek. Echte wetenschappelijke doorbraken nemen immers hun tijd. Briljante nieuwe ideeën stoppen nu nog te vaak na de eerste funding, omdat het broodnodige “we gaan het toch nog eens op een andere manier proberen” geen optie meer is. Met het rolling-grantfonds mogen wetenschappers zelf bepalen waar ze hun werkkapitaal aan besteden. Het biedt onderzoekers de mogelijkheid om ideeën voorbij de grens van een PhD of postdoc uit te werken.’