In de visie voor de Radboud Universiteit spelen zelfontplooiing en nieuwsgierigheid een belangrijke rol. “Mensen komen vanuit heel Nederland en de rest van de wereld naar onze universiteit om hun talenten te ontdekken en tot bloei laten komen. Nieuwsgierigheid vormt hier de kern van.” Nederlandse universiteiten zijn een kweekvijver voor talent, maar door de structurele onderfinanciering komt deze functie in het gedrang.

“De verwevenheid van onderzoek en onderwijs is cruciaal voor de kwaliteit van het academisch onderwijs. Het onderscheidende van de universiteit is dat je les krijgt van mensen, die zelf onderzoek doen en mede daardoor de laatste stand van de wetenschap kennen. Dan pas kun je een goed universitair docent zijn en omgekeerd geldt dit ook. Als studenten jou vragen stellen, waar je al lang niet meer goed over hebt nagedacht, daagt dit jouw perspectief en kennis ook uit. Het aantal studenten is de afgelopen jaren enorm gegroeid, waardoor de belasting op het onderwijs sterk is toegenomen. Daardoor heeft een deel van de docenten te weinig tijd over om zelf onderzoek te doen. Dat is een slechte zaak, voor onderwijs en onderzoek.”

Balans
“Het is belangrijk dat we werken aan een betere financiering die rekening houdt met de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. We moeten terug naar een gelijke verdeling van onderzoek doen en onderwijs geven. Dit betekent niet dat iedereen 50 procent les moet geven en 50 procent wetenschap moet bedrijven, maar wel dat je in teamverband een balans kunt bepalen. Ook wil ik als werkgever meer stabiliteit kunnen bieden. Daarom sta ik ook vol achter deze actie.”

Toekomstbestendigheid
Hoogwaardig academisch onderwijs heeft een meerwaarde voor de samenleving. “Ons land moet het hebben van goed opgeleide mensen. Goede MBO’ers, HBO’ers en academici. Door middel van innovatie kan Europa in de voorhoede blijven van internationale ontwikkeling . Dat vraagt niet alleen om technici of bètawetenschappers, maar ook om wetenschappers die bevragen en onderzoeken wat er in de samenleving aan de hand is. Geesteswetenschappers zijn hard nodig. Een hoogwaardig niveau van academisch onderwijs is belangrijk voor de toekomstbestendigheid van Nederland. Daarom: herstel de balans in het academisch onderwijs.”