WOinActie is een landelijke beweging van universitaire medewerkers en studenten. Wij maken ons sterk voor de universiteit en haar toekomst. En die staat onder druk. Sinds 2000 is het aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten met 68 procent toegenomen, maar is de rijksbijdrage per student met 25 procent afgenomen. Daardoor is op veel afdelingen de werkdruk onhoudbaar geworden, en komt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar.

De andere boosdoener is de aanvraagdruk. Om onderzoek uit te kunnen voeren is onderzoeksgeld nodig. Omdat de Nederlandse investeringen in onderzoek en innovatie slechts 2,1% van het BNP bedragen – ruim onder de Europese norm van 3% die landen als Duitsland en Denemarken wel halen – is onderzoeksgeld niet alleen in de eerste maar ook in de tweede en derde geldstroom schaars. Universiteiten hebben hierop gereageerd door een steeds grotere ‘flexibele schil’ van tijdelijke docenten zonder noemenswaardige onderzoekstijd aan te stellen – precaire posities waarin mensen hooguit marginaal invulling kunnen geven aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek.

Onafhankelijk onderzoek van PwC bevestigt dat de universiteiten en universitaire medische centra (UMCs) structureel ondergefinancierd zijn. WOinActie eist daarom dat de financiering van de universiteiten hersteld wordt door een structurele verhoging van het budget voor het WO met minstens 1,1 miljard euro.