De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici ondersteunt de actie Normaal Academisch Peil, omdat ze overtuigd is van het maatschappelijk belang van academisch onderwijs. Een structurele investering is nodig om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten te waarborgen. De geesteswetenschappen horen daar vanzelfsprekend bij: geesteswetenschappelijke onderzoekers bieden ons waardevolle en relevante inzichten in geschiedenis en cultuur, en leren studenten om deze onderwerpen kritisch te bestuderen. De VNK vindt het daarbij belangrijk dat er tijd en aandacht is voor studenten om tijdens hun studie beroepservaring op te doen in de vorm van stages.