LOVUM, het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap, ondersteunt van harte het initiatief tot het organiseren van een ‘Alarmdag’ voor het Wetenschappelijk Onderwijs op 6 april.

Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van Nederland. Voor blijvende welvaart, voor een succesvolle energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen, maar ook voor het organiseren van een sociale en coherente maatschappij waarin op een klein stukje aarde mensen van allerlei pluimage op een vreedzame en respectvolle manier kunnen samenleven.

Een grotere deelname aan het WO - zoals de laatste jaren het geval is - kan vanuit dat perspectief zonder meer worden toegejuicht, maar valt zonder een evenredige toename van de financiële middelen niet vol te houden.

Al jaren breken medezeggenschappers op de universiteiten in Nederland zich het hoofd – in toenemende mate samen met de universitaire bestuurders – over de vraag hoe te voorkomen dat de werkdruk nog verder oploopt en collega’s omvallen, en hoe te voorkomen dat studenten de rekening betalen in termen van teruglopende contacturen, begeleiding en feedback.

De bereidheid bij het universitair personeel om nog een stapje extra te zetten is groot. Maar door jaar na jaar in dezelfde tijd meer studenten te hebben moeten opleiden, is alle rek er nu uit. Te veel collega’s zijn al kopje onder gegaan en vele anderen staat het water aan de lippen. Daarom is het nu de hoogste tijd voor structureel 1,1 miljard euro extra per jaar voor het WO.