De FNV is de grootste bond in hoger onderwijs & onderzoek. Wij zetten ons actief in om met alle middelen op alle niveaus de werkomstandigheden van werknemers te verbeteren, ook bij de Nederlandse Universiteiten. En dat is in deze sector hard nodig. We doen dat in faculteiten en diensten op de universiteiten, we doen dat in de medezeggenschap en de lokaal overleggen. We doen dat door de verbinding te zoeken met wetenschappelijk en ondersteunend personeel om samen hun belangen te behartigen op de universiteiten, in de cao en naar de politiek.

Op al deze niveaus is de werkdruk wel het belangrijkste thema. Terwijl de studentenaantallen al weer jaren stijgen, ook nu in de Covid pandemie, blijft de financiering per student daar erg bij achter. Daarnaast blijft ook de onderzoeksfinanciering tekortschieten. In plaats van voldoende ruimte voor fundamenteel onderzoek ter beschikking te stellen, moet die vooral verworven worden in onderlinge competitie! Omdat onderwijs altijd voor gaat – en terecht- moet onderzoek steeds meer in vrije tijd, in overwerk worden verricht. De grenzen hiervan –we plegen roofbouw op onze collega’s!- zijn echt in zicht, zo blijkt uit onderzoek van FNV, AOb en WoinActie. Reden waarom ook door ons aangifte is gedaan bij de arbeidsinspectie. Reden waarom we ook al weer een paar jaar geleden berekend hebben wat er structureel nodig is aan extra financiering om gezond te kunnen werken: ruim 1,1 miljard euro. Die rekensom hebben we samen met WOinActie neergelegd bij de politiek. Dat bedrag wordt nu bevestigd in het recente rapport van PwC. Reden waarom we nu blij zijn deel uit te maken van een grote en brede coalitie die de druk verder opvoert op de politiek om over de brug te komen, om te komen tot een normaal academisch peil.