AC/FBZ vertegenwoordigt de hoogopgeleide achterban bij de universiteiten zoals (gezondheidszorg)psychologen en orthopedagogen. Juist in deze tijden laten zij leiderschap zien, gestoeld op wetenschappelijke kennis, zowel op psychologisch als gedragswetenschappelijk vlak.

Hun bijdrage aan diverse vraagstukken en behoeften in onze maatschappij is meer dan ooit noodzakelijk. Investeren in wetenschap is dus keihard nodig voor een adequate aanpak en om te voorkomen dat Nederland achter gaat lopen door 'water naar de zee te dragen'. Dan moeten onze professionals wel beschikken over de randvoorwaardelijke faciliteiten om hun werk op niveau te blijven doen. Daarom roept AC/FBZ haar achterban op mee te doen aan de landelijke alarmdag op 6 april.

Joyce Kuijpers,
onderhandelaar Cao Nederlandse Universiteiten namens AC/FBZ